برای تعیین سایز انگشت از روش زیر استفاده کنید:

نخ یا تکه کاغذی را به طوری نه شل باشد و نه سفت دور انگشت خود بپیچید.

جایی که نخ یا کاغذ به هم میرسد را با مداد علامت گذاری نمایید.

نخ یا کاغذ را روی خط کش گذاشته و با توجه به اندازه آن (به میلی متر) از جدول زر سایز انگشت خود را به دست بیاورید.

دور انگشت به میلیمتر سایز
55 49
56 50
57 51
58 52
59 53
60 54
61 55
62 56
63 57
64 58
65 59
66 60
67 61
68 62
69 63
70 64
71 65
72 66
73 67
74 68
75 69