مجله

روانشناسی رنگ سفید

روانشناسی رنگ سفید

۲۵۰۰ سال پیش در مصر و چین و هند بیماران را در فضایی را از رنگ‌های روشن قرار می‌دادند تا تحت تاثیر نورهای رنگارنگ شفا یابند. این روش پس از فراز و نشیب های فراوان امروزه به دست درمان قرار … ادامه مطلب

0دیدگاه ها
شاه کلید موفقیت

شاه کلید موفقیت

هنگامی که پول آزادانه در زندگیتان جریان می یابد،یعنی اینکه شما از لحاظ اقتصادی سلامت هستید. همان طوری که با کمی خون آزادانه در بدن انسان جریان می یابد یعنی انسان از لحاظ فیزیکی در سلامت است. مال اندوزی و … ادامه مطلب

0دیدگاه ها